ഹരി പി നായർ വിവാഹിതനായി
Around the web Coming Soon Events Featured Gallery

പഞ്ചവർണ്ണതത്തയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഹരി പി നായർ വിവാഹിതനായി;ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

പഞ്ചവർണ്ണതത്തയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഹരി പി നായർ വിവാഹിതനായി;ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം പഞ്ചവർണ്ണതത്തയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഹരി പി നായർ വിവാഹിതനായി നടനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഹരി പി നായർ വിവാഹിതനായി. ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് വധു. സിനിമ രംഗത്തെ നിരവധി പേരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ താരസമ്പന്നമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ.

Swathi Reddy Marriage Photos
Events Gallery

Swathi Reddy Marriage Photos

Swathi Reddy Marriage Photos Swathi Reddy Marriage Photos It was a low-key marriage ceremony for Telugu actress Swathi Reddy. She got hitched to her long-time beau, Vikas in Hyderabad in the presence of family members and friends. He is a pilot who works for Malaysian Airlines. He resides in Jakarta, Indonesia. The couple were dating…